HotSpots

In gesprek gaan met inhoudsdeskundigen

Bezoek onze HotSpots!

Vanaf het allereerste moment dat de deuren van het Orpheus Theater zich openen kunt u, op vier HotSpots, in gesprek gaan met inhoudsdeskundigen. Op deze HotSpots, waar ook studenten hun kunnen tonen, kunt u informatie ophalen over onderwerpen die relevant zijn voor uw dagelijkse werk. Zo kunt u aansluiten bij een interactieve sessie, bij een tafelgesprek over een hybride leeromgeving of schuif aan bij een gesprek over regelruimte. Mogelijkheden genoeg!

Hotspot 1: Kijkje in de onderwijskeuken

Op zoek naar inspirerende recepten voor onderwijs? Laat je verrassen in de onderwijskeuken en maak kennis met verschillende invullingen van leeromgeving, nationaal én internationaal.

Ronde tafelgesprekken:
10.00 – 10.45: Voorbeeld van hybride leeromgeving Techfunity – Durk van Wieren
Een aantal grote automotive partners had behoefte aan meer en beter personeel. Leerlingen en studenten hadden behoefte aan interessanter onderwijs dat beter aansluit. Vandaar dat in februari 2016 het programma Techfunity (Tech = techniek; fu(n) = future & fun; unity = samenwerking) is gestart. Resultaten? Een doorlopende leerlijn vmbo – mbo – hbo, invulling van LOB, aantrekkelijker autotechnisch onderwijs en een toename van 25% aan mbo-studenten in de branche. Tijdens de Dag van het mbo gaat Durk van Wieren met u in gesprek om de ervaringen over hybride leren en gepersonaliseerd onderwijs met elkaar te delen.

11.00 – 11.45: Lessen onder één dak: Het Amsterdams Proeflokaal – John Flierman
Het Amsterdamse Proeflokaal is dé hybride opleidingsplek voor studenten van het ROC van Amsterdam voor gastheer/-vrouw en kok niveau 2. Dat betekent vijf dagen per week praktijk en theorie op locatie. Tijdens de Dag van het mbo kunt u in gesprek met John Flierman over hoe het onderwijs, samen met het bedrijfsleven, opleidingen vormgeeft in de beroepspraktijk.

13.00 – 13.45: Cross-over Technicus Hout en Restauratie – Alfred Evers
Het ROC van Twente is in samenwerking met Stichting RIBO gestart met de nieuwe opleiding Technicus Hout en Restauratie. Met deze opleiding willen zij tonen hoe je werkvoorbereiding, uitvoering en design, ambacht en hightech in één opleiding bij elkaar kunt brengen. Na een voorbereiding van een half jaar heeft het Ministerie van OCW onlangs de cross-over kwalificatie goedgekeurd. Om deze opleiding bij jongeren onder de aandacht te brengen worden veel vmbo-scholen in Oost Nederland bezocht. Docent Alfred Eversvertelt u alle ins & outs van deze actieve benadering om jongeren te laten zien dat ze vooral voor een opleiding en toekomstig werk moeten kiezen dat hun aanspreekt en voldoening oplevert.

14.00 – 14.45: Leerbanenoffensief BBL- Gertjan van Herwijnen en Marijke Heine
De veranderende arbeidsmarkt heeft het mbo hard nodig. De structurele krimp in het aantal mbo-studenten maakt het nodig om de komende jaren ook op grote schaal werknemers en werkzoekenden te scholen. Kan de bbl ook voor deze doelgroepen worden ingezet? Wat is daar voor nodig? We nemen je mee in waar we nu staan en zijn vooral geïnteresseerd in jouw ervaringen en ideeën om werkenden en zij-instromers via de bbl op te leiden.

Hotspot 2: MBO Lab

Sommige collega’s waarschuwen je: Wat jij wilt met het onderwijs, dat kan nooit binnen de huidige regels. Maar is dat zo? Op de Dag van het MBO gaan de MBO Raad, de Onderwijsinspectie en het Ministerie van OCW met jou in gesprek om te kijken wat er wel kan (of niet) binnen de regels van het beroepsonderwijs. In drie kwartier ga je hierover met hen en collega’s van andere instellingen in gesprek. Alle onderwerpen kunnen de revue passeren, vaak gaat het bijvoorbeeld om thema’s als onderwijstijd, examinering en vrijstellingen. In principe wordt gezamenlijk gezocht naar: Het kan wel!

PROGRAMMA VOLGT NOG!

Hotspot 3: Het gras is altijd groener bij…

Begeleiding naar een andere opleiding, een gezondere school, meer aandacht voor burgerschap en een leven lang ontwikkelen. Aandacht voorbetering is er altijd. Ga in het buitenhuis het gesprek aan over deze onderwerpen en laat je inspireren.

Ronde tafelgesprekken:
10.00 – 10.45: Hoe wordt mijn school gezond? – Natascha Ponsioen
Een Gezonde School is een school die structureel aandacht besteedt aan gezondheid. De Gezonde School-aanpak helpt om structureel aan de slag te gaan met gezondheid op uw school. Zo weet u zeker dat u op een effectieve en duurzame manier werkt aan de gezondheid van uw leerlingen/studenten en medewerkers. De Gezonde School-aanpak bestaat uit vier Gezonde School-pijlers. Ook uw school kan een Gezonde School worden. Weten hoe? Ga dan met ons in gesprek!

11.00 – 11.45: Leven lang ontwikkelen; wat vraagt dat van het mbo én van de school? – Charlotte Lugtenburg en Ineke Magdelijns-Hobé
Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden gaan Charlotte Lugtenburg en Ineke Magdelijns-Hobé met u in gesprek over leven lang ontwikkelen op de scholen. Wat zijn succesfactoren, slimme oplossingen en de uitdagingen? Tijdens de ronde tafelgesprek tonen zij, aan de hand van praktische voorbeelden, hoe leven lang ontwikkelen georganiseerd kan worden.

13.00 – 13.45: Mbo-certificatenloket – Sam Sevens en Tim van Weerdenburg
Het mbo speelt een belangrijke rol in een leven lang ontwikkelen. Het is mogelijk om aan een keuzedeel een mbo-certificaat te verbinden. Dit zijn kleine beroepsgerichte onderdelen, waarmee een antwoord wordt gegeven op een scholingsvraag in een regio of sector. Op voorstel van SBB verbindt de minister van OCW aan steeds meer keuzedelen een mbo-certificaat. Heb je een voorstel voor een keuzedeel dat interessant is voor werkenden of werkzoekenden?+ Je kunt dit indienen bij het certificatenloket. Heb je vragen over de inzet van mbo-certificaten? Kom dan langs bij het certificatenloket!

14.15 – 15.15: Preview Beroepsbeeld mbo-docent – Marjolein Held en Linda Medendorp
Het beroep van mbo-docent is een rijk en gevarieerd beroep met tal van leer- en ontwikkellijnen. Een docent ontwikkelt zich gedurende zijn of haar loopbaan in één of meerdere domeinen. Benieuwd welke domeinen dat zijn? Linda Medendorp (kennispunt Opleiden in de school) en Marjolein Held (BV MBO) presenteren een beroepsbeeld mbo-docent. Dit beroepsbeeld is een handvat voor verdere professionele ontwikkeling voor een mbo-docent.

HotSpot 4: Studenten laten zich horen!

Geen school zonder studenten. Wat vinden zij van het mbo? En hoe trots zijn zij op hun vak? Kijk, luister en ervaar de passie van onze studenten op deze HotSpot. Ga met ze in discussie tijdens de Korte kwesties live. Of ervaar zelf hoe u zich als toekomstig mbo-student kan voorbereiden op uw toekomst.