Tim van Weerdenburg en Bram Loog

Aan het werk met een mbo-certificaat

Tim van Weerdenburg en Bram Loog

Aan het werk met een mbo-certificaat

Biography

Aan het werk met een mbo-certificaat
Zaal 4/5 – van 15:00 tot 15:50

De veranderende vraag van de arbeidsmarkt en de gewijzigde skillsbehoefte vragen om nieuwe mogelijkheden om werkenden en werkzoekenden te kunnen om- en bijscholen. Zij kunnen bijvoorbeeld een beroepsgericht onderdeel van een mbo-opleiding volgen en daarmee een mbo-certificaat behalen. Tim van Weerdenburg en Bram Loog (SBB) laten zien dat een mbo-certificaat niet alleen kansen biedt voor werkenden en werkzoekenden, maar ook voor scholen en bedrijven.

Over de presentatoren
Tim van Weerdenburg
rondde de masteropleiding innovatiemanagement af. Als onderwijskundig adviseur kwalificeren en examineren zet hij zich in voor mbo-beroepen in Nederland. Tim zoekt proactief naar de afstemming tussen de veranderende vraag op de arbeidsmarkt en een optimale aansluiting daarop van het beroepsonderwijs. Vervolgens maakt hij een gedegen vertaalslag naar kwalificering en examinering.

Bram Loog is beleidsadviseur bij SBB. Volgens Bram moeten scholen in onze dynamische wereld, kunnen inspelen op behoeften van de arbeidsmarkt met een passend scholingsaanbod aan studenten, werkenden en werkzoekenden.

Terug naar sprekers