Tessa van Dorp & Anita de Moor

Sterk beroepsonderwijs

Tessa van Dorp & Anita de Moor

Sterk beroepsonderwijs

Achtergrondinformatie

Sterk beroepsonderwijs

In deze workshop vertellen programmamanager Tessa van Dorp, beleidsadviseur Anita de Moor en onderwijsontwikkelaar Huubs Hubbeling over het project Sterk Beroepsonderwijs, dat de samenwerking tussen mbo en vmbo moet versterken. Wat zijn de doelstellingen precies en wat is daar allemaal al voor gedaan? Dit wordt uitgewerkt in twee concrete voorbeelden uit verschillende sectoren en leerwegen, waar de regionale samenwerking tussen vmbo- en mbo-scholen al loopt. Daarna is er gelegenheid om met de aanwezigen in gesprek te gaan.

Tessa van Dorp is werkzaam op het ministerie van OCW voor directies VO en MBO. Ze is programmamanager van Sterk beroepsonderwijs.

Anita de Moor is werkzaam bij de MBO Raad. De thema’s waar zij zich mee bezighoudt zijn doorstroom vmbo – mbo en LOB.

Huubs Hubbeling is werkzaam bij het Dr. Nassau College in Assen. Zij vervult verschillende functies waaronder onderwijsontwikkelaar, projectleider Gezonde School en projectleider doorlopende leerlijn mbo en havo.

 

Terug naar sprekers