Tessa van Dorp & Rico Vervoorn

Sterk Beroepsonderwijs

Tessa van Dorp & Rico Vervoorn

Sterk Beroepsonderwijs

Biography

Sterk Beroepsonderwijs
Zaal 4/5 – van 10:10 tot 11:00

Ongeveer de helft van de jongeren gaat naar het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Het vmbo heeft hierdoor een belangrijke positie als basis voor verdere scholing. Het beroepsonderwijs biedt onderwijs aan diverse jongeren, op verschillende scholen, die ook verschillende routes nodig hebben. In vergelijking met andere Europese landen zijn in Nederland zeer weinig jongeren werkloos. Tegelijkertijd blijft de aansluiting vmbo en mbo een aandachtspunt. Het is meer dan ooit noodzakelijk dat scholen in de regio samenwerken, zodat jongeren geen hinder ondervinden van de overgang van het ene naar het andere onderwijssysteem. Sterk Beroepsonderwijs, een initiatief van het ministerie van OCW, Connect Groen, Stichting Platforms VMBO (SPV), MBO Raad, Platform TL en de VO-raad, gaat hier de komende jaren mee aan de slag. In deze sessie vertellen Tessa van Dorp (OCW) en Rico Vervoorn (beleidsadviseur bij de MBO Raad) hoe het beroepsonderwijs nog sterker kan worden.

Terug naar sprekers