Suzanne van Kinderen

Wat zijn de opbrengsten van de kwaliteitsafspraken?

Suzanne van Kinderen

Wat zijn de opbrengsten van de kwaliteitsafspraken?

Biography

Wat zijn de opbrengsten van de kwaliteitsafspraken?
Altioszaal – van 14:00 tot 14:50

Om de kwaliteit van het mbo te verbeteren heeft het ministerie met alle mbo-scholen in 2015 kwaliteitsafspraken gemaakt. Iedere (bekostigde) mbo-school heeft hiertoe een eigen kwaliteitsplan gemaakt, met ambities rond bijvoorbeeld de verbetering van de beroepspraktijkvorming, het terugdringen van schooluitval, excellentie, studiewaarde, taal en rekenen of het investeren in professionalisering. Deze ronde van kwaliteitsafspraken is dit jaar afgerond en de eindrapportage is naar de 2e kamer verstuurd. Suzanne van Kinderen (MBO in Bedrijf) vertelt u in deze sessie welke resultaten er geboekt zijn. Waar kunnen scholen met voldoening op terug kijken en wat verdient nog aandacht?

Terug naar sprekers