Rozemarijn Schouwenaar & Isabelle Dobbe

Kritisch denken met kunst en cultuur

Rozemarijn Schouwenaar & Isabelle Dobbe

Kritisch denken met kunst en cultuur

Achtergrondinformatie

Kritisch denken met kunst en cultuur

Hoe maak je gebruik van kritische denkvaardigheden in je les d.m.v. kunst en cultuur?

De arbeidsmarkt vraagt om kritische denkvaardigheden in alle sectoren. Beroepen veranderen en technologie en digitalisering nemen in rap tempo toe, daarom is het extra van belang dat (toekomstige) werknemers kunnen innoveren m.b.v. kritisch denken, probleemoplossend vermogen en creativiteit. Studenten oefenen met kritisch denken binnen burgerschap, maar bij de ontwikkeling van vakmanschap is het ook essentieel, bijvoorbeeld om doordacht te kunnen reflecteren op het toekomstige beroep. Kunst biedt ruimte voor discussie en verschillen, je ontdekt (het onbekende in) jezelf, je talent, maar ook nieuwe perspectieven en oplossingen. Met elkaar praten over – en beleven van kunst betekent gedachten erover delen, betekenissen uitwisselen en nieuwe invalshoeken zien.

Tijdens een interactieve workshop onderzoeken we hoe kritische denkvaardigheden in het mbo onderwezen kunnen worden met gebruikmaking van kunst, cultuur en creatieve werkvormen. Er komen diverse werkvormen en cultuureducatieve voorbeelden aan bod en de deelnemers ontwerpen een ‘eigen’ les gelinkt aan maatschappij-kritische thema’s.

Door: Rozemarijn Schouwenaar (Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst) en Isabelle Dobbe (Netwerk burgerschap, MBO Raad).

 

 

Terug naar sprekers