Pauline van den Bosch en Jessica Spithoven

Aan de slag met examinering in het buitenland

Pauline van den Bosch en Jessica Spithoven

Aan de slag met examinering in het buitenland

Biography

Aan de slag met examinering in het buitenland
Zaal 3 – van 13:00 tot 13:50

Wat zijn de praktische consequenties als je in het buitenland examens wilt afnemen? Om dit inzichtelijk te maken, publiceerden het Kennispunt MBO en het Nationaal Coördinatiepunt ECVET een handreiking over examinering in het buitenland. In de workshop gaan Pauline van den Bosch (coördinator internationalisering bij Gilde Opleidingen) en Jessica Spithoven (Nationaal Coördinatiepunt ECVET) concreet aan de slag met de handvatten die in de handreiking worden geboden. Hoe kunt u die vertalen in ‘praktisch handelen’? U krijgt enkele praktijkvoorbeelden aangereikt, zodat u inspiratie opdoet voor de invulling van examinering in het buitenland op uw school.

Pauline van de Bosch werkt als coördinator internationalisering bij Gilde Opleidingen is hét opleidingscentrum in midden en noord Limburg. Met de ligging ten opzichte van Duitsland en België staat internationalisering en werken en leren in de euregio hoog op de agenda. Een van de voorbeelden is het beoordelen en valideren van opbrengsten die zijn opgedaan in het buitenland. Gilde Opleiding heeft hiervoor de handreiking examinering in het buitenland vertaald naar een praktische toepassing in de organisatie en werkt daarbij samen met het Nationaal Coördinatie Punt ECVET om de resultaten te delen en te evalueren.

Jessica Spithoven werkt voor het Nationaal Coördinatiepunt ECVET.
ECVET is een Europees initiatief, bedoeld om het herkennen en erkennen van behaalde leeruitkomsten, de overdracht ervan te vergemakkelijken én waar mogelijk te stapelen. ECVET werkt met 8 principes die behulpzaam kunnen zijn om flexibele leerroutes in het beroepsonderwijs in te richten. Het Nationaal Coördinatie Punt (NCP) ECVET heeft vanuit het Ministerie van OCW de opdracht om kennis, ervaring en ontwikkelingen ten aanzien van deze ECVET principes nationaal te stimuleren en te versterken.

Terug naar sprekers