Marleen van de Wiel & Gabry Karsdorp

Doorstroomdossier en toelatingsrecht: de student centraal

Marleen van de Wiel & Gabry Karsdorp

Doorstroomdossier en toelatingsrecht: de student centraal

Achtergrondinformatie

Doorstroomdossier en toelatingsrecht: de student centraal

Inhoud
Met de komst van het toelatingsrecht nemen veel mbo-opleidingen hun intake-procedure onder de loep. Hét moment om te kijken hoe u optimaal gebruikmaakt van de loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)-informatie die de leerling meeneemt uit het vmbo. In deze workshop leggen Marleen van de Wiel en Gabry Karsdorp de nieuwe wet- en regelgeving rondom toelatingsrecht uit. En kijken samen met u welke kansen deze nieuwe wet biedt voor de doorlopende leerlijn voor LOB.

Biografie
Marleen van de Wiel 
is projectleider van het Expertisepunt LOB. Dit Expertisepunt LOB opereert sectoroverstijgend en ondersteunt vo- (vmbo, havo en vwo) en mbo-scholen bij het verbeteren van de loopbaanoriëntatie en -begeleiding van leerlingen en studenten.

Gabry Karsdorp werkt als beleidsadviseur bij het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering. Zij houdt zich hier voornamelijk bezig met de thema’s kwalificatiestructuur (inclusief de keuzedelen) en toelatingsrecht.

Terug naar sprekers