Marinka Kuijpers

Toekomstgericht opleiden

Marinka Kuijpers

Toekomstgericht opleiden

Achtergrondinformatie

Toekomstgericht opleiden

Inhoud
Een leven lang leren geldt tevens voor mbo-studenten. Ook als ze van school zijn, is blijven leren een must. Marinka Kuijpers gaat in op deze nieuwe taak in het onderwijs: studenten voorbereiden op een leven lang ontwikkelen In deze interactieve lezing bespreekt zij hoe u uw studenten leert om zelf regie te nemen in hun loopbaan. Dat vergt een aanpak van praktijk- en vraaggerichtheid en een dialoog over kwaliteiten en eigenaarschap van student en docent. Om zo’n leer- en werkomgeving te realiseren, is het belangrijk scholen op organisatieniveau richting en ruimte geven.

Biografie
Marinka Kuijpers is sinds 2012 bijzonder hoogleraar ‘Leeromgeving en Leerloopbanen in het (v)mbo’ aan de Open Universiteit. Na een loopbaan als verpleegkundige, docent, ontwikkelingswerker en student is zij in 2003 gepromoveerd op een onderzoek naar loopbaancompetenties bij werknemers aan de Universiteit Twente.

Terug naar sprekers