Margret Mulders & Anneke Rink

Netwerken is te leren

Margret Mulders & Anneke Rink

Netwerken is te leren

Achtergrondinformatie

Netwerken is te leren

In het kader van het project LOB-Gelijke Kansen worden 16 mbo-scholen ondersteund bij het verbeteren van hun LOB-beleid, zodanig dat dit een positieve bijdrage levert aan de kansengelijkheid van jongeren. Drenthe College is aan de slag gegaan met het versterken van deze loopbaancompetenties van studenten. Met name ‘werkexploratie’ en ‘netwerken’ staan hierbij centraal. Margret Mulders en Anneke Rink laten u kennismaken met de ideeën en enkele werkvormen en opdrachten die hiervoor gebruikt kunnen worden binnen de school.

Margret Mulders is maatwerkondersteuner op de scholen binnen het project LOB-Gelijke Kansen.
Anneke Rink is coördinator peercoaching en LOB-schoolcoach bij Drenthe College.

 

Terug naar sprekers