Marcel Touw

Leven lang ontwikkelen met de Pilots mbo-certificaten 

Marcel Touw

Leven lang ontwikkelen met de Pilots mbo-certificaten 

Achtergrondinformatie

Leven lang ontwikkelen met de Pilots mbo-certificaten

Inhoud

Wat is er nodig om beroepsgerichte onderdelen van kwalificaties te gebruiken voor mbo-certificaten, zodat werkenden en werkzoekenden hun positie op de arbeidsmarkt kunnen versterken? Om die vraag te beantwoorden lopen van mei 2018 tot eind 2019 vijftien pilots, waarin bedrijfsleven en onderwijs samenwerken. SBB wil met de pilots tot een methodiek komen om in de toekomst mbo-certificaten voor beroepsgerichte onderdelen landelijk mogelijk te maken. Wat zouden deze ontwikkelingen en deze nieuwe doelgroep kunnen betekenen voor u als docent? Na deze workshop met Marcel Touw (SBB) weet u het antwoord.

 

Biografie
Marcel Touw
is werkzaam bij SBB als secretaris a.i. van de sectorkamer Zorg, Welzijn en Sport. Daarnaast is hij projectleider van de vernieuwingstrajecten mbo-kwalificatiestructuur, waaronder de pilots mbo-certificaten. Voordat Marcel ging werken bij SBB, was hij adjunct-directeur bij een zelfstandig beleidsorgaan (vallend onder het ministerie van OCW), dat zich richtte op het primair en voortgezet onderwijs. Daarvoor heeft hij bij verschillende bureaus gewerkt als beleidsonderzoeker en -adviseur op de beleidsthema’s onderwijs, arbeidsmarkt, sociale zekerheid en gezondheidszorg. Zijn motto is: ‘Een dag niet geleerd is een dag niet geleefd.’

Terug naar sprekers