Lies Alons

Nieuwkomers in het mbo

Lies Alons

Nieuwkomers in het mbo

Achtergrondinformatie

Nieuwkomers in het mbo

Voortvloeiend uit de grote asielinstroom in 2014/2015 zien we sinds vorig jaar het aantal nieuwkomers in het mbo toenemen. In deze sessie presenteren we de ervaringen van enkele mbo-instellingen met de instroom van nieuwkomers uit de ISK, de plaatsing in de juiste opleiding en het bieden van passende begeleiding. Wat zijn succesfactoren voor een doorlopende leerlijn van ISK naar mbo en wat is er nodig om nieuwkomers in het mbo goed te bedienen?”

Lies Alons (directeur Onderwijs bij het Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Amsterdam) is betrokken geweest bij de ontwikkeling en implementatie van uitstroomprofielen en leerlijnen in de ISK en de totstandkoming van de handreiking ‘In gesprek over doorstroom van ISK naar MBO’.

 

Terug naar sprekers