Karin van den Bosch & Stef Böger

Inventariserend onderzoek naar het loopbaanperspectief van de entreestudent'

Karin van den Bosch & Stef Böger

Inventariserend onderzoek naar het loopbaanperspectief van de entreestudent'

Achtergrondinformatie

Inventariserend onderzoek naar het loopbaanperspectief van de entreestudent

Tijdens deze presentatie worden de belangrijkste bevindingen uit het inspectieonderzoek, en de actuele stand van zaken naar aanleiding van de aanbevelingen, besproken en van een toelichting voorzien. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op enkele prangende thema’s die tijdens het onderzoek naar voren kwamen zoals: samenwerking met de praktijk, loopbaanbegeleiding, kwalificatieverplichtingen.

 

Terug naar sprekers