Jorick Scheerens

Ieder mbo een practoraat

Jorick Scheerens

Ieder mbo een practoraat

Achtergrondinformatie

Ieder mbo een practoraat

In 2015 is de Stichting ‘Ieder mbo een practoraat’ opgericht. Doel van de stichting is om de oprichting en inrichting van practoraten in het mbo te stimuleren en te ondersteunen. Practoraten willen een scharnierfunctie vervullen tussen de innovatie van de beroepspraktijk waarvoor het mbo opleidt en vernieuwing van het onderwijs. Dichtbij huis en dichtbij de regio: onderzoekend en samen lerend. Kennisontwikkeling en kennisdeling zijn daarin essentiële componenten.

Wil jij weten wat een practoraat precies is en welke meerwaarde het kan hebben voor jouw onderwijs(instelling)? Aan de hand van concrete voorbeelden en best practises vanuit de actieve practoraten proberen we de kritische succesfactoren bij practoraten te duiden en geïnteresseerden op weg te helpen bij het starten van een practoraat.

Jorick Scheerens – Coördinator Stichting Ieder mbo een practoraat – www.practoraten.nl

 

Terug naar sprekers