Ilias El Hadioui

Switchen en klimmen - De transformatieve school

Ilias El Hadioui

Switchen en klimmen - De transformatieve school

Biography

Switchen en klimmen – De transformatieve school
Rabobankzaal – van 10:10 tot 11:00

Wie Ilias El Hadioui eerder hoorde spreken, weet genoeg en verzekert zich van een plekje in de zaal. De socioloog, onderzoeker, wetenschappelijk docent en auteur is expert op het gebied van diversiteit en gelijke kansen in het Nederlandse onderwijssysteem en weet daar uitermate boeiend over te vertellen.
In zijn voordracht gaat Ilias in op de effecten van een (super) diverse leefwereld in een stedelijke omgeving op de school- en instellingscultuur. In het bijzonder gaat hij in op het switchgedrag van leerlingen en studenten tussen de wereld binnen en buiten de leeromgeving. Dit switchen kan leiden tot onzekerheid en demotivatie in het klaslokaal of de collegezaal. Ilias laat zien hoe jongeren, ondanks deze mis-match tussen de leefwerelden, veerkracht kunnen ontwikkelen. Zij komen tot self efficacy – het geloof in eigen kunnen – om de onderwijsladder te ervaren als hún ladder en deze te beklimmen. Kansengelijkheid binnen het onderwijs is daarmee niet alleen een kwestie van stelselwijzigingen maar ook van een mentale shift bij studenten en professionals en een cultuuromslag binnen onderwijsinstellingen.

Terug naar sprekers