Ilias El Hadioui

Switchen en Klimmen 

Ilias El Hadioui

Switchen en Klimmen 

Achtergrondinformatie

Switchen en Klimmen 

Laten we dan maar gelijk met de eerste topspreker beginnen: Ilias El Hadioui. Wie hem eerder hoorde spreken, weet genoeg en verzekert zich van een plekje in de zaal. Voor ieder ander toch een korte intro. El Hadioui is socioloog, onderzoeker en wetenschappelijk docent aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij schreef diverse boeken, waaronder ‘Hoe de straat de school binnendringt’(2011) en geeft lezingen en cursussen over diversiteit en gelijke kansen in het Nederlandse onderwijssysteem. Zijn baanbrekende methode ‘De Transformatieve School’ wordt op een groeiend aantal onderwijsinstellingen – ook in het mbo – gehanteerd. In zijn voordracht Switchen en Klimmengaat El Hadioui in op de effecten van een (super)diverse leefwereld in een stedelijke omgeving op de school- en instellingscultuur en dan met name het switchgedrag van leerlingen en studenten tussen de wereld binnen en buiten de leeromgeving. Dit switchen kan soms leiden tot onzekerheid en demotivatie in het klaslokaal of de collegezaal. Ondanks deze mis-match tussen de leefwerelden kunnen jongeren veerkrachtigheid ontwikkelen en komen tot de self efficacy – het geloof in eigen kunnen – om de onderwijsladder te ervaren als hun ladder en deze te beklimmen. Kansengelijkheid binnen het onderwijs is daarmee niet alleen een kwestie van stelselwijzigingen, maar ook van een mentale shift bij studenten en professionals en een cultuuromslag binnen onderwijsinstellingen. 

Terug naar sprekers