Henk Kuppens

Het echte studiesucces 

Henk Kuppens

Het echte studiesucces 

Achtergrondinformatie

Het echte studiesucces 

Inhoud
Hoe belangrijk is de kwaliteit van een school of opleiding voor de positie die studenten later bereiken? Om daarachter te komen bevraagden verschillende scholen alumni drie jaar na hun afstuderen. In de vragenlijst richtten ze zich op de rol die de school volgens de alumni heeft gehad bij het bereiken van succes in vervolgonderwijs, werk en samenleving. In zijn presentatie gaat Henk Kuppens (beleidsadviseur MBO Raad) nader in op de beleving die de oud-student daarbij heeft. Zijn verhaal wordt aangevuld met ervaringen van Ruud Rabelink (Sint Lucas) en Gijs de Bont (Helicon). Graag gaat hij hierbij ook het gesprek aan over de rol die dit onderzoek heeft in het kader van het alumnibeleid in bredere zin.

Terug naar sprekers