Onderwijsteam

ZIJN JULLIE HET ONDERWIJSTEAM VAN HET JAAR?

Verkiezing Onderwijsteam van het jaar

Verkiezing Onderwijsteam van het jaar!

Op initiatief van de BVMBO, de AOb en de MBO Academie wordt tijdens de Dag van het mbo op 18 november 2019, voor het eerst de prijs voor het Onderwijsteam van het jaar uitgereikt.

De prijs wordt uitgereikt aan het team dat dit jaar een bijzondere prestatie, een innovatieve oplossing voor een knellend probleem heeft gevonden of een bijzonder initiatief heeft ontwikkeld waardoor de kwaliteit van het onderwijs aanwijsbaar versterkt en verbeterd is. Dit kan zijn op het gebied van BPV-organisatie, Taal en Rekenen, examinering, samenwerking met het bedrijfsleven, studieloopbaanbegeleiding enz.

Iedereen die te maken heeft met het mbo (docenten, teams, teamleiders, studenten, bedrijven, ouders) kan een onderwijsteam nomineren. Bent u bijvoorbeeld zo’n docent die vindt dat het team waar u deel van uit maakt, een geweldige prestatie heeft geleverd en dat dit gedeeld moet worden met heel Nederland? Meld dit team dan voor 11 oktober via deze link en geef antwoord op een aantal vragen:

  1. WAAROM NOMINEER JE DIT ONDERWIJSTEAM?
  2. WAAR IS HET ONDERWIJSTEAM TROTS OP
  3. OMSCHRIJF IN MAXIMAAL 400 WOORDEN WAARUIT DE BIJZONDERE PRESTATIE BESTAAT EN WELK AANWIJSBAAR EFFECT HET HEEFT GEHAD.

Een beoordelingscommissie bestaande uit een docent, een student, een teamleider en een vertegenwoordiger van een leerbedrijf selecteert de 10 meest opvallende inzendingen. Deze 10 teams krijgen tijdens de Dag van het mbo de kans om door middel van een openbare pitch in maximaal 15 minuten te laten zien waar zij trots op zijn. Tijdens het feestelijke afsluitende gala maakt de juryvoorzitter de top 3 bekend en nodigt hen uit op het podium. Het winnende team mag zich een jaar lang Onderwijsteam van het jaarnoemen. Naast de eeuwige roem ontvangt het team een mooie award uit handen van de minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap.